Đèn LED Âm Nước

Showing 1–12 of 20 results

 • Giảm giá!

  UWL-C- 3W

  600.000 385.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C- 3W
  Công suất 3W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D75*65 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C- 3W (đổi màu)..

  750.000 455.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C- 3W
  Công suất 3W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, RGB(đổi màu)
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D75*65 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C- 5W

  964.000 505.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C- 5W
  Công suất 5W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D90*125 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C- 6W

  878.000 586.800

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C- 6W
  Công suất 6W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D120*160 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C- 6W (đổi màu)..

  980.000 625.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C- 6W
  Công suất 6W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, RGB(đổi màu)
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D120*160 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C- 9W

  953.000 765.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C- 9W
  Công suất 9W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D145*160 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C- 9W (đổi màu)..

  1.535.000 845.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C- 9W
  Công suất 9W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, RGB(đổi màu)
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D145*160 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C-12W

  1.650.000 865.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C-12W
  Công suất 12W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D150*190 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C-12W (đổi màu)..

  1.850.000 925.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C-12W
  Công suất 12W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, RGB(đổi màu)
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D150*190 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C-15W (đổi màu)..

  2.345.000 1.465.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C-15W
  Công suất 15W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, RGB(đổi màu)
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Đkính 170mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C-18W

  2.204.000 1.483.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C-18W
  Công suất 18W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D180*90 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  UWL-C-18W (đổi màu)..

  2.533.000 1.675.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model UWL-C-18W
  Công suất 18W
  Điện áp đầu vào 12-24V
  Màu sắc Trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, RGB(đổi màu)
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước D190*95 mm
  Tiêu chuẩn an toàn IP68
  Bảo hành 24 tháng