Đèn LED Âm trần Mặt Vuông

Showing 1–12 of 28 results

 • Giảm giá!

  DLS-A- 3W

  255.000 165.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 3W
  Công suất 3W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 145*145*72
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 3W x 2

  405.000 255.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 3W x 2
  Công suất 2*3W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 225*130*116
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 3W x 3

  465.000 355.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 3W x 3
  Công suất 3*3W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 310*130*116
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 5W

  295.000 185.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A2.1- 5W
  Công suất 5W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 145*145*72
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 5W x 2

  455.000 345.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 5W x 2
  Công suất 2*5W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 250*145*H120
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 5W x 3

  575.000 435.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 5W x 3
  Công suất 3*5W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 350*145*H120
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 7W

  335.000 205.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 7W
  Công suất 7W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 145*145*H120
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 7W x 2

  495.000 375.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 7W x 2
  Công suất 2*7W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 250*145*H120
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A- 7W x 3

  695.000 485.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A- 7W x 3
  Công suất 3*7W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 350*145*H120
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A-12W

  405.000 295.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A-12W
  Công suất 12W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 205*205*150
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A-12W x 2

  685.000 495.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A-12W x 2
  Công suất 2*12W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 390×205*145
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLS-A-12W x 3

  835.000 705.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLS-A-12W x 3
  Công suất 3*12W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 520*205*H150
  Tiêu chuẩn an toàn  IP30
  Bảo hành 24 tháng