Đèn LED Âm Trần

Showing 13–24 of 64 results

 • Giảm giá!

  DLC-C- 9W (1 màu)..

  255.000 145.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-C-9W
  Công suất 9W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ140*H40*115
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-C- 9W (đổi màu)..

  355.000 225.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-C-9W
  Công suất 9W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ140*H40*115
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-C-12W

  275.000 162.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-C-12W
  Công suất 12W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ140*H40
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-C-15W

  375.000 285.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-C-15W
  Công suất 15W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ180*H45
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-COB- 5W

  175.000 125.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-COB-5W
  Công suất 5W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 90*H45*75
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-COB-10W

  275.000 173.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-COB-10W
  Công suất 10W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước 109*H58*95
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-COB-12W

  290.000 205.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-COB-12W
  Công suất 12W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ109*H60
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-COB-15W

  340.000 255.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-COB-15W
  Công suất 15W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ138*H70
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-D- 7W

  155.000 105.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-D- 7W
  Công suất 7W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ118*H60
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-D- 9W

  205.000 125.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-D- 9W
  Công suất 9W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ145*H60
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-D-12W

  285.000 195.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-D- 12W
  Công suất 12W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ145*H60
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng

 • Giảm giá!

  DLC-D-15W

  365.000 273.000

   

  Thông số kỹ thuật
  Model DLC-D- 15W
  Công suất 15W
  Điện áp đầu vào AC85~265V
  Màu sắc Mầu trắng, trắng ấm
  Nhiệt độ môi trường  -20 ℃ ~ 60 ℃
  Chất liệu Nhôm
  Độ ẩm môi trường 0% -95%
  Kích thước Φ180*H60
  Tiêu chuẩn an toàn  IP20
  Bảo hành 24 tháng